Faydalı Bilgiler

Pasaport Nasıl Alınır?

İlk defa pasaport çıkaracak olmak gerçekten heyecan verici bir duygudur. Ülke sınırlarını aşarak dünyanın farklı noktalarını görmek istediğimizde bir pasaporta ihtiyaç duyarız. Pasaport bizim yurt dışındaki kimliğimiz gibidir. İçerisinde kimlik bilgilerimizin yanı sıra gittiğimiz ülkelerin vizeleri ve giriş kaşeleri yer alır. İster bir dünya gezgini olun, ister iş seyahati yapın, isterseniz kısa süreli bir yurt dışı tatili planlayın. Seyahat amacınız ne olursa olsun, yurt dışına çıkmak için bir pasaportunuzun olması zorunludur.*

Bir yurt dışı seyahati planı içerisindeyseniz atmanız gereken ilk adım bir pasaport başvurusu yapmak olacaktır. Pasaport başvuruları bir dizi aşamadan oluşan, kısmen yorucu olsa da, ilk defa çıkaracaklar için kesinlikle heyecan verici bir duygudur.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bir pasaport başvurusu yapmak zor olmaktan çıkıp daha kolay ve dolayısıyla daha erişilebilir hale geldi. Pasaport başvuru sürecinizi daha da kolaylaştırmak adına anlaşılabilir ve yalnızca ihtiyacınız olan bilgileri verdiğimiz bu rehberde, ilk defa pasaport başvurusunu nasıl yapacağınızı, hangi belgeleri toplayacağınızı, yenileme ve pasaport hakkında en çok merak edilen soruları bulacaksınız.

Pasaport Nedir?

Öncelikle yurt dışına çıkmanız için gerekli olan yegâne ihtiyacınız pasaportunuzun olmasıdır. Pasaport; yurt dışı seyahatlerinizde kimlik işlevi gören, isim soy isim gibi kişisel bilgileriniz, bağlı olduğunuz ülke ve giriş-çıkış tarihlerinizin yazılı olduğu bilgileri içeren cüzdandır diyebiliriz. Tüm ülkeler tarafından istenen ve olmadan ülke dışına adım atamayacağınız pasaport almak, türlerine (yeşil pasaport, bordo pasaport gibi.) ve süresine göre değişiklik göstermektedir.

Pasaport Türleri Nelerdir ve Kimler Hangi Pasaportu Alabilir?

Pasaport başvurusu yapacak olan T.C. vatandaşlarının T.C. kanunlarınca belirtilen bazı kriterleri taşıması durumunda başvurabilecekleri 4 farklı pasaport türü bulunmaktadır. Bu pasaportlar aynı zamanda 4 farklı renkte olup başvuru yapacak olan kişilerin kanunlarca belirtilen kriterlere ve seyahat amacına uygunluğuna göre verilmektedir.

Türkiye Pasaport Türleri Nelerdir?
 • Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport)
 • Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport)
 • Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport)
 • Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport)
 • Yabancılara Mahsus Pasaport*
 • Geçici Pasaport (Geçici Seyahat Belgesi)*

Umuma Mahsus Pasaport (Bordo)

Daha çok ‘Bordo Pasaport’ olarak anılan Umuma Mahsus Pasaport türü, tüm T.C. Vatandaşlarının yurt dışı seyahatleri için başvuru yaptığı bir pasaport türüdür. Eğer bir kamu görevlisi/çalışanı değilseniz başvurunuzu bu pasaport türüne göre yapmalısınız.

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport

Umuma Mahsus Pasaport başvurusu yapacak olan kişilerin başvuru öncesi aşağıdaki belgeleri tamamlaması gereklidir.

 • T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 • Pasaport harç ve defter bedeli dekontu,
 • Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport başvurusu yapacak olanlar için),
 • Muvafakat belgesi (Yetişkin olmayanlar veya engelliler için),
 • Eski pasaport (Daha önce kullanılan ve iptal edilmeyen pasaportlar).

Hususi Pasaport (Yeşil)

Yeşil pasaport olarak da bilinen Hususi Pasaportlar devlet adına resmi işleri yürüten üst düzey veya kıdemli devlet memurları, derecelerine göre belediye başkanları ve kamuda görevli ilgili diğer kişilerin başvurabileceği bir pasaport türüdür. Hususi pasaport, birinci, ikinci ve üçüncü derece devlet kadrolarında çalışan kişilere, bu kadrolara karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına,

il ve ilçe belediye başkanları ve hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, hususi pasaport sahibi kişilerin yetişkin olmayan veya yetişkin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayıp öğrenimi devam eden çocuklarına (25 yaşa kadar) ve yine yetişkin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklara verilmektedir.

Hususi (Yeşil) Pasaport

Ayrıca, yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, T.C.K. 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işletişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi pasaport verilmektedir.

Hususi pasaport başvurusu yapacak olan kişilerin başvuru öncesi aşağıdaki belgeleri tamamlaması gereklidir.

 • Hususi pasaport talep formu (Çalışanlar için),
 • Emeklilik yazısı (Emekliler için),
 • T.C. Kimlik Kartı aslı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 • Muvafakat belgesi (Yetişkin olmayanlar veya engelliler için),
 • Eski pasaport (Daha önce kullanılan ve iptal edilmeyen pasaportlar),
 • Pasaport defter bedeli dekontu (Hususi pasaport başvurusuna bulunacak kişiler harç bedelinden muaftır).

Hususi pasaport talep formu için tıklayınız.

Hususi pasaport sahibi kişilerin çocuklarının pasaport alabilmeleri için gerekli olan şartlar;

 • Bir iş sahibi olmamak,
 • Bekâr olmak,
 • Hususi pasaport sahibi ebeveyni ile birlikte yaşıyor olmak,
 • 25 yaşını doldurmamış olmak,
 • Bir eğitim ve öğretim programına kayıtlı öğrenci olmak (öğrenci olduğuna dair okullarından alınmış e-imzalı, ıslak imzalı veya e-devletten alınmış en az az 60 gün süreli öğrenci belgesi)
 • Stajyer olarak çalışanlardan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ıslak imzalı, kaşeli ve mühürlü stajyer olduğunu gösterir belge.

Sürekli bakıma muhtaç olan engelli çocukların hususi pasaport sahibi ebeveynlerinden yararlanarak pasaport alabilmeleri için gerekli olan şartlar;

 • Bir iş sahibi olmamak,
 • Bekâr olmak,
 • Hususi pasaport sahibi ebeveyni ile birlikte yaşıyor olmak,
 • Sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu, ‘ağır engelli’ ibareli veya engel oranı %50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Hususi pasaport hakkında daha fazla bilgi almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Pasaport İşlemleri’ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Diplomatik Pasaport (Siyah)

Diplomatik pasaportlar, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tespit edilecek süre içerisinde geçerli olmak üzere daimi görevle gidenlere, görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin ve/veya yapacakları seyahatlerinin amacına göre bir seyahate mahsus veya azami 2 sene için verilmektedir.

Diplomatik pasaportlar, T.B.M.M. üyelerine, T.B.M.M. üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, cumhurbaşkanlığı genel sekreterine, T.B.M.M. başkanlığı genel sekreterine, başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri başkanına, valilere, büyükşehir belediye başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başkanına ve bu başkanlığın yurt dışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, T.C. dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ateşeler ve muavinlerine, din hizmetleri koordinatörlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere ve siyasi kuryelere verilmektedir. Bununla birlikte diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya diplomatik pasaport sahibi olan kişilerin unvan ve görevleri devam ettiği sürece eşlerine de verilmektedir.

Diplomatik (Siyah) Pasaport

Ayrıca diplomatik pasaport sahibi kişilerin unvan ve görevleri devam ettiği sürece, yetişkin olmayan veya yetişkin olsalar bile ebeveynlerinin yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşına kadar, yine yetişkin olsalar bile ebeveynlerinin yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocukların da diplomatik pasaport sahibi ebeveyni ile aynı sürede geçerli olmak üzere diplomatik pasaport almaya hakları bulunmaktadır.

Diplomatik pasaport başvurusu yapacak olan kişilerin başvuru öncesi aşağıdaki belgeleri tamamlaması gereklidir.

 • Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik kartı,
 • Diplomatik e-Pasaport başvuru formu,
 • Diplomatik e-pasaport cüzdan bedelinin Türkiye İş Bankası’nın Dışişleri Bakanlığı şubesi nezdindeki Dışişleri Bakanlığı/PDGY/Diplomatik e-Pasaport hesabına yatırıldığına dair dekont,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş).

Diplomatik e-Pasaport başvuru formu için tıklayınız.

Diplomatik pasaport hakkında daha fazla bilgi almak için T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomatik e-Pasaport Başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Hizmet Pasaportu (Gri)

Gri pasaport olarak da bilinen hizmet pasaportlar, T.C. Devleti nezdinde, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi görev ile yurt dışına gönderildiklerinde veya yurt dışında göreve tabi olduklarında verilen bir pasaport türüdür.

Hizmet pasaportu sahibi kişilerin eşlerine, yetişkin olmayan veya yetişkin olsalar bile yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşına kadar, yine yetişkin olsalar bile yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hizmet pasaportu sahibi ebeveynleri ile aynı sürede geçerli olmak üzere verilmektedir.

Hizmet (Gri) Pasaport

Ayrıca, T.C. üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de hizmet pasaportu verilmektedir.

Hizmet pasaportu başvurusu yapacak olan kişilerin başvuru öncesi aşağıdaki belgeleri tamamlaması gereklidir.

 • Hizmet Damgalı Pasaport talep formu (Mensubu bulunduğu makamca yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir),
 • T.C. Kimlik Kartı aslı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 • Muvafakat belgesi (Yetişkin olmayanlar veya engelliler için).

Hizmet Damgalı Pasaport talep formu için tıklayınız.

Yabancılara Mahsus Pasaport*

Yabancılara Mahsus Pasaportlar, Türkiye’ye yalnız bir giriş için veya Türkiye’den yalnız bir çıkış için veya gidiş ve geliş için verilen pasaport türüdür.

Türkiye’ye yalnızca bir giriş için verilen pasaportlar Türkiye’ye girişin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’den çıkış için verilen pasaportlar ise kişinin pasaportta belirtilen ülkeye gitmesiyle son bulan pasaport türüdür.

Bir gidiş ve bir geliş için verilen pasaportlar ise T.C. İçişleri Bakanlığı’nın takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl geçerli olmak üzere verilir.

Geçici Pasaport*

Geçici pasaport, yurt dışına çıkan veya hali hazırda yurt dışında yaşayıp da geçerli bir pasaportu olmayanlara, yurt dışı seyahatinde pasaportunu kaybettiği esnada, yurt dışında bulunduğu sırada pasaportunun geçerlilik süresinin bitmesi nedeniyle ve Türkiye’ye gönderilme (sınır dışı edilme) gibi durumlarda kişinin bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilcilikleri tarafından verilen ve seyahat belgesi yerine geçen bir pasaport türüdür. Bununla birlikte sağlık sorunu veya kişinin bir yakınının vefatı gibi mücbir durumlarda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliklerinin onayıyla, tek seferlik olmak kaydıyla en fazla 1 yıl süreli verilmektedir.

2020 Pasaport Defter ve Harç Bedeli Ne Kadar?

Yukarıda bilgisini verdiğimiz 4 farklı pasaport türü için başvuru harç ve defter bedeli ücretleri aşağıdaki gibidir.

Süre                      Harç*                   Defter Bedeli                   Toplam

6 Ay                       208,30 TL             160,00 TL                             368,30 TL

1 Yıl                        304,40 TL             160,00 TL                             464,40 TL

2 Yıl                        497,00 TL             160,00 TL                             657,00 TL

3 Yıl                        705,90 TL             160,00 TL                             865,90 TL

3+ Yıl                     994,80 TL             160,00 TL                             1.154,80 TL

* Hususi veya Hizmet Pasaportu başvurusunda bulunacak kişiler ‘harç’ bedelinden muaftırlar.

Pasaport harç ve defter bedeli üzerine tüm güncellemeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Pasaport Ücreti Ne Kadar, Nereye Ödenir?

Pasaport Defter Bedeli İçin Anlaşmalı Bankalar

Pasaport başvurusu öncesinde defter bedel ücretinizi aşağıdaki bankalardan birine yatırabilirsiniz.

 • Akbank
 • Aktif Yatırım Bankası
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Alternatif Bank
 • Denizbank
 • QNB Finansbank
 • HSBC Bank
 • ING Bank
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Odea Bank
 • Şekerbank
 • C. Ziraat Bankası
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Türkiye Garanti Bankası
 • Türkiye Halk Bankası
 • Türkiye İş Bankası
 • Türkiye Vakıflar Bankası
 • Vakıf Katılım Bankası
 • Yapı ve Kredi Bankası
 • Ziraat Katılım Bankası
 • Türkiye Emlak Katılım Bankası
 • PTT

Pasaport defter bedeli ücretini tahsil eden anlaşmalı tüm bankaların güncel listesi için tıklayınız.

Pasaport Başvurusu

Pasaport Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Yukarıda yazılı olan pasaportlardan başvurmak istediğiniz pasaport türü için istenilen evrakları toplayıp, defter ve harç bedelini de yatırdıysanız sıra geldi pasaport başvurusu yapmaya.

Pasaport başvurunuzu aşağıdaki alternatif başvuru kanallarından biriyle yapabilirsiniz;

 • İkametinizin olduğu İl Nüfus Müdürlüğü’ne giderek, ‘randevusuz sıra numarası’ alarak,
 • Randevulu Pasaport başvurusu yapmak için 199 numaralı telefonu arayarak,
 • İnternetten nvi.gov.tr adresinden randevu alarak yapabilirsiniz.

Randevulu pasaport başvurusunda randevu gün ve saatinizde, bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğü’ne giderek sıramatikten ‘Randevulu Sıra Numarası’ alarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yeşil Pasaport Nedir? Yeşil Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıda anlattığımız işlemler tüm pasaport tipleri için istenmektedir ancak farklı bir pasaport türü için başvuru yapmak isterseniz ek olarak istenecek belgeler bulunmaktadır. Bordo Pasaport (Umuma Mahsus) sonrasında en yaygın olarak kullanılan Yeşil Pasaport (Hususi) hakkında daha detaylı bilgi verelim.

Yeşil Pasaport; Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kamuda çalışan, kadrolu memurların alabilecekleri en fazla 5 yıl süreyle verilen bir pasaport türüdür. Pasaport harç ücretinden muaf olan yeşil pasaport türü sahipleri yeşil pasaporta vize istemeyen 160 ülkeye sadece pasaportunu göstererek giriş yapabiliyor. Hem harç ücreti hem de vize ücretlerini ödememesi sebebiyle oldukça avantajlı olan bu vize türünden belirttiğimiz gibi memurlar, belirli dereceye sahip kadrolu çalışanlar ve kişinin ailesi faydalanabiliyor.

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?

Yeşil Pasaport Randevusu Nasıl Alınır?

Yeşil Pasaport çıkartmak yapmanız gereken işlemler Bordo Pasaport işlemleriyle benzerdir. Alo 199 veya Nüfus Müdürlüğü’nün web sitesinden randevu aldıktan sonra aşağıda belirtilen evrakları toplamanız ve yetkililere teslim etmeniz yeterlidir. Geri kalan prosedür Bordo Pasaport işlemleriyle aynı şekilde işleyecektir.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • T.C. Kimlik Kartı,
 • Varsa eski pasaportunuz,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport defter harcı ödeme dekontu,
 • Matbu talep formu (Çalışılan kurumun yetkisi tarafından onaylanmış, damgalı resmî belge).

Aile Fertleri Yeşil Pasaporttan Nasıl Faydalanır?

Yeşil pasaport sahipleri dilerse; eşini, 18 yaşını doldurmamış çocuklarını ve 25 yaş altında eğitimine devam eden evli olmayan çocuklarını ve bakmakla yükümlü oldukları engelli çocuklarını (yaş sınırlaması yok) yeşil pasaporttan faydalanabilir. Kişinin eşi için herhangi bir sınırlama ve şart bulunmamakla beraber 18 yaşından büyük çocukların yeşil pasaporttan yararlanması için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

 • 25 yaşından küçük olmak,
 • Öğrenimine devam ediyor olmak,
 • SGK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı herhangi bir ödemesi olmaması,
 • Çalışmıyor olması,
 • Bekar olması.

Bu şartlara uyan 25 yaş altındaki kız veya erkek çocuklarınızın 60 gün içerisinde E-Devlet üzerinden alınmış sigorta döküm belgesi ve öğrenci belgesini beyan ederek yeşil pasaporttan faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Evli veya çalışan 25 yaş altı kişiler öğrenci pasaportu için başvuru yapmayı tercih edebilirler.

Öğrenci Pasaportu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenci pasaportu başvurusunda, bordo pasaport için toplamanız gereken evraklar dışında öğrenim gördüğünüz okuldan ve e-devletten öğrenci belgesi almanız yeterli olacaktır. Öğrenci pasaportu, 25 yaşına basmamış öğrenciler için yalnızca defter bedeli ödenerek alınır.  Öğrenciler için en avantajlı bölümü de yalnızca defter bedelinin temin edilmesidir.

2020 pasaport defter bedeli ücreti 160 TL olarak belirlenmiştir. Diğer bir fark da 18 yaşından küçük öğrenciler için Nüfus Müdürlüğü’ndeki randevuya ebeveynler ile birlikte gidilmesidir. Tüm yükümlülükler tamamlandığında adresinize postalanacak pasaportu, 25 yaşına basacağınız güne kadar kullanmakta özgürsünüz.

Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • T.C. Kimlik Kartı aslı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 • Eski pasaportunuz (Varsa),
 • Pasaport defter ücreti dekontu (Anlaşmalı bankaya ödenecek),
 • Pasaport harç ücreti dekontu (Anlaşmalı bankaya ödenecek).

Evraklarınızı hazırladıktan sonra pasaport randevu saatinizden en az 15 dakika önce Nüfus Müdürlüğü’nde olmanız önerilmektedir. Girişe bulunan numaratörlerden sıra aldıktan sonra eğer ki daha önce parmak izi taraması yaptırmadıysanız yaptırmanız, sonrasında topladığınız evrakları yetkili birime teslim etmeniz yeterlidir.

Çipli Pasaport Nedir? Çipli Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-pasaport olarak da bilinen çipli pasaport pek çok isimle anılır. ”biyometrik pasaport”, ”elektronik pasaport” verebileceğimiz örneklerden bir kaçıdır. Yeni dönemde çıkartılan pasaportların hepsi zaten e-pasaporttur.

E-pasaportun eski nesil pasaporttan farkı ad, soyad, uyruk, doğum tarihi, kimlik no, düzenleyen makam, geçerlilik tarihi vb. bilgilerin yanı sıra fotoğraf, parmak izi, imza gibi biyometrik verileri de içinde saklamasıdır. E- pasaportların kimlik sayfalarının alt kısımlarında yeni kimlik kartlarında olduğu gibi her biri 44 karakterden oluşan iki satırlık bir makine okutma alanı yer almaktadır. İleri ki dönemde yalnızca pasaportlar üzerinde yer alan bu karakterler makineler tarafından taranacak, kişinin tüm seyahatleri ve sahip olduğu vizeler dijital ortamda görüntülenecektir.

Çipli pasaport başvurusunun yukarıda verdiğimiz başvuru yöntemleri ve evrakları dışında herhangi bir ek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İnternetten Pasaport Başvuru Randevusu Nasıl Alınır?

Gelişen teknoloji ile birlikte artık tek tıkla internet üzerinden kimlik kartı ve sürücü belgesi gibi başvurularda anında randevu alabiliyoruz. Bu başvurulardan biri de pasaport için gerekli olan randevulardır. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden alınabilen pasaport randevusu ile bağlı bulunduğunuz İl Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz.

İnternetten pasaport başvurusu için ihtiyacınız olan randevuyu randevu.nvi.gov.tr adresinden alabiliyorsunuz. Aşağıda verdiğimiz maddeleri sırasıyla takip ederek internetten pasaport başvurunuz için ihtiyacınız olan randevuyu alabilirsiniz.

 1. sekmedeki ‘Pasaport – Randevu al’ butonuna tıklayınız,

Açılan sayfada ilk olarak başvurmak istediğiniz pasaport türünü seçin ve ardından T.C. kimlik kartınızdaki bilgileri istenilen kutucuklara giriniz,

Pasaport Nasıl Alınır?

Ardından pasaport başvurusunda bulunacağınız il/ilçe seçimini yapınız,

Pasaport Nasıl Alınır?

Pasaport başvurusu yapacak olan kişiyi seçiniz ve HES kodunu giriniz,

Pasaport Nasıl Alınır?

Randevu talep ettiğiniz gün için sistemdeki müsait olan bir saat dilimini seçiniz,

Son adımda ise sisteme girdiğiniz telefon numaranıza gelen doğrulama kodunu ilgili kutucuğa girerek işlemi onaylayınız.

Pasaport Nasıl Alınır?

NOT: Randevu aldığınız gün ve saatte, randevunuza gidemeyeceğiniz durumlarda; sistemden olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için; aldığınız randevu tarihini takip edin ve randevu tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde ikinci bir randevu alamazsınız.

ÖNEMLİ: Pasaport randevu gün ve saatinizden önce mutlaka pasaport harç ve defter bedelini ödemiş olmalı ve randevunuza gelirken dekontu yanınızda getirmelisiniz.

Pasaport Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Pasaport başvurusu öncesi pek çok kişinin merak ettiği öne çıkan bazı sorular var. Bunlar, biyometrik fotoğraf nedir ve nasıl olmalı, çocuğum için pasaport başvurusu nasıl yapmalıyım, öğrenciyim ve pasaport başvurusu için ödemem gereken bir ücret var mı ve 2. bir pasaport başvurusu yapabilir miyim gibi sorulardan oluşuyor. Aşağıda, pasaportlar hakkında en çok sorulan sorulara verdiğimiz yanıtları okuyabilirsiniz.

Biyometrik Pasaport Fotoğrafı

Pasaport İçin İstenen Fotoğraf Nasıl Olmalı?

Pasaport başvurularında atlanılmaması gereken önemli kriterlerden biri de başvuruda kullanılacak fotoğrafın biyometrik özellikli olmasıdır. Peki, nedir bu biyometrik fotoğraf? Biyometrik fotoğraflar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenen ve makinede okunabilen, kimlik kartlarında da kullanılan yüksek kaliteli, belirli ölçüleri ve özellikleri olan ve fotoğrafı çekilen kişinin yüz biyometrisinin tespit edildiği fotoğraf türüdür. Pasaport için istenen biyometrik fotoğrafın ebatı 50 mm x 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır. Biyometrik fotoğraf hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bebek ve Çocuk Pasaportu Nasıl Çıkarılır?

Bebek ve 18 yaşından küçük çocuklar için de tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi pasaport başvurusu için gerekli evraklar toplanır, pasaport harç ve defter bedeli anlaşmalı bankaya yatırılır ve randevu gün ve saatinde randevu yerinde olunur. Ancak burada tek istisna bebek veya çocuk pasaport başvurularında, başvuru yapılacak kişinin ebeveyni ile birlikte başvuru yapmalarıdır. Eğer başvuru randevu gün ve saatinde ebeveynlerinden biri randevu gününe gelemiyorsa mutlaka noterden imzalı muvafakat belgesi alınması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ebeveynleri boşanmışsa, çocuğun velayeti kim ise o kişinin muvafakati geçerli sayılmaktadır.

Bebek ve Çocuk Pasaportu Nasıl Çıkarılır?

Pasaport İçin Öğrenci Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

25 yaşın altında öğrenim gören tüm öğrenciler Umuma Mahsus Pasaport (Bordo) başvurularında pasaport harcından muaf tutulmaktadır. Yalnızca pasaport defter bedeli ücretini anlaşmalı olduğu bankaya ödeyerek standart prosedürleri yerine getirmek şartıyla pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci pasaportuna başvurmak isteyen 25 yaşın altındaki öğrencilerin toplaması gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

 • T.C. Kimlik Kartı aslı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş),
 • Varsa eski pasaport
 • Pasaport defter ücretinin yatırıldığına dair dekontu,
 • Öğrenci belgesi,
 • Harçsız pasaport talep yazısı.

Açık Öğretim Öğrencileri Harçsız Öğrenci Pasaportu Alabilir Mi?

25 yaşın altındaki lise öğrencileri veya herhangi bir açık öğretim veya uzaktan öğretim ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programına kayıtlı, aktif öğrenci durumunda olan kişiler başvurularında yalnızca defter ücreti ödeyerek pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Pasaport Yenileme Nasıl Yapılır?

Yenilemek istediğiniz pasaport tünü için istenen belgeleri toplayarak, İnternet üzerinden veya telefondan alacağınız randevu sonrası, randevu gün ve saatinde İl Nüfus Müdürlüğü’ne giderek pasaport yenileme sürecinizi başlatabilirsiniz. Yukarıda tüm pasaportlar için istenen bilgileri, ödemeniz gereken harç ve defter ücreti bilgilerini paylaşmıştık.

Pasaport Kaç Günde Çıkar?

Fotoğraf ve belgeleriniz incelenip onaylandıktan sonra siz veya ikinci yetkili kişinin alabileceği pasaport kargonuz 1-3 iş günü arasında PTT kargo aracılığıyla adresinize ulaştırılacaktır.

Pasaport Başvurusu Ehliyetle Yapılır mı?

Pasaport başvurusundan önce kimliğinizi bulamıyor ehliyet ile başvuru yapmak istiyorsanız ehliyetinizin yeni olmasına dikkat edin. Eski kimlik ve ehliyetler pasaport başvurusu sırasında geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple pasaporta başvurmadan önce kimlik veya ehliyetinizi yeniletmenizi tavsiye ederiz.

Pasaport Teslim Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuruda bulunacağınız pasaport türüne göre topladığınız belgelerle birlikte randevu gün ve saatinde İl Müdürlüğü’ne yaptığınız başvuru sonrası yeni pasaportunuzu 3 ila 7 gün içerisinde alabilirsiniz. Pasaportlar çoğunlukla il merkezleri için 3, ilçe merkezleri için 4 ve köy yerleri için 7 gün içerisinde teslim edilmektedir.

Pasaport Teslimi

Pasaport Kime Teslim Edilir?

Pasaportlar çoğunlukla kişinin kendisine teslim edilmektedir. Başvuru esnasında adrese teslim olarak belirtilen pasaportlar başvuru yapanın kendisi tarafından veya belirttiği kişiye teslim edilmektedir. Pasaport teslim esnasında ilgili kişi adresinde yoksa pasaport 10 gün boyunca PTT şubesinde bekletilmektedir.

Dilerseniz pasaport teslim sürecinizi e-devlet uygulamasından, ALO 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.

Pasaportumu Kaybettim, Ne Yapabilirim?

Eğer pasaportunuzu yurt dışı seyahatinizde kaybettiyseniz derhal bulunduğunuz ülkedeki T.C. dış temsilciliğe, yurt içinde ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri’ne gidiniz.

Pasaportu Bulan Kişinin Yapması Gereken Nedir?

Pasaport defterinde de açıkça belirtildiği gibi; pasaportu bulan kişi yurt dışında ise T.C. dış temsilciklerine, yurt içinde ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri’ne ilgili pasaportu teslim etmeleri gerekmektedir.

İkinci Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

2. Pasaport Başvurusu Yapabilir Miyim?

T.C. Devleti vatandaşları aynı anda ikinci bir pasaport sahibi olabilmektedir. Eğer çok sık seyahat eden biriyseniz veya dış ilişkileri problemli olan ülkelere (Azerbaycan/Ermenistan, İran/İsrail ve K.K.T.C./Yunanistan gibi) seyahat etmek istediğiniz durumlarda ikinci bir pasaport başvurusunda bulunabilirsiniz. İkinci pasaport başvurusunda bulunurken, yukarıda detaylıca bilgisini verdiğimiz standart başvuru sürecini takip ediyorsunuz.

Pasaportum Yok. Yurtdışına Çıkabilir Miyim?

T.C. Vatandaşları Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerde yeni tip kimlik kartlarıyla giriş yapabilirler.

Son bir hatırlatma ile…

Pasaport başvurusu yapmak, başvurunuzun durumunu sorgulamak ve daha fazlası için Nüfus Müdürlüğü internet sitesinden destek alabilirsiniz.

Başvuru öncesi veya sonrası pasaport hakkında merak ettiğiniz her şeyi ALO 199 numaralı çağrı merkezini arayarak öğrenebilirsiniz.

İlgili İçerikler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu